โรงหล่อพระพุทธรูปพิสิฐ

พระนาคปรก

โรงหล่อพระพิสิฐ

โรงหล่อพระพิสิฐ

โรงหล่อพระพิสิฐ


ดูรูปเพิ่มเติม