ตัวอย่างงานของเรา

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

ผลงานทั้งหมดของเรา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวงและทรงเป็นประธานในการเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงมอบพระพิฆเนศทองให้แก่ ดารา นักแสดง นักร้อง


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงมอบพระพิฆเนศทองให้แก่ ดารา นักแสดง นักร้อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงชื่นชมผลงานของทางโรงหล่อพระพุทธรูปพิสิฐ โดย อาจารย์ปัณณวิชย์ พิบูลธนาภิรมย์ เป็นผู้จัดสร้างและผู้ถวาย


ผลงานทั้งหมด